Hymne til glæden

Midt i den dybe sorg, kan det være svært at forestille sig nogensinde at skulle opleve glæde i sit liv igen. Forleden havde jeg en oplevelse, der tydeligt viser smerten over den manglende glæde, og den vil jeg gerne dele med dig her.

En af mine veninder fortalte mig, at hun ikke havde haft en god sommer. Hun er kunstner og længtes smerteligt efter at male, men det kunne ikke lykkes hende at komme i gang. En dag tog hun ud til et smukt sted i naturen, og der sad hun og så ud over markerne. Pludselig kom en gammel sang, ”Hulde Engel”, til hende. Hun fandt straks teksten frem på sin iPod og opdagede, at den hedder ”Hymne til glæden”.

Noget af det sværeste, når du har mistet et betydningsfuldt menneske, er at komme til at mærke glæde igen. St. St. Blicher savner glæden og beder den spire i sit hjerte igen. Det er mit ønske, at du ved at læse eller synge denne hymne, kan fornemme en lille spire af glæde i dit hjerte. Gør du det ikke, så prøv at vende tilbage til teksten, når der er gået et stykke tid, og forsøg igen.

HYMNE TIL GLÆDEN
Hulde engel! Du min barndoms ven!
Tro ledsager i de svundne dage!
Sig mig da, hvor est du flygtet hen?
Sig mig, når – når kommer du tilbage?

Skønt ukendt du engang fulgte mig,
da min sjæl var fri for sorg og smerte;
nu jeg kender, nu jeg sjunger dig.
Ak, hvi flygter du nu fra mit hjerte?

Blev du i den lund, som jeg forlod,
da mig skæbnen ud i stormen kasted`?
Hos den kilde, som var bakkens fod
mellem blomsterne forbi mig hasted`?

Er ej nu, som fordum, lunden grøn?
Kilden klar udi sin blomsterramme
Er min ungdoms dal ej længer` skøn?
Eller – er jeg selv ej mer` den samme?

Milde engel! Kom endnu en gang!
Fyld min barm med hine længsler søde!
Tryl mit hjerte med din serafsang!
Kvæg mit blik med håbets morgenrøde!

Se! Jeg søger dig – o kom igen!
Hør! Jeg kalder, kom igen tilbage!
Før mig til mit gamle eden hen –
Eller til det ny du snart mig drage!

(St. St. Blicher)

Da hun havde læste teksten igennem, sang hun den højt ud over markerne, mens hun græd.

Jeg ønsker for dig, at Blichers smukke tekst kan også kan være med til at vække og levendegøre glæden i dig.